Tashfeen Ekram

Professional Education

Residency: Henry Ford Hospital (2013) MI

Internship: Henry Ford Hospital (2009) MI

Medical Education: University of Michigan (2008) MI