Vadiyala Reddy

Professional Education

  • Residency: Children's Hospital Boston, 1991
  • Residency: Delhi University, 1986
  • Residency: Delhi University, 1989
  • Medical Education: Kakatiya Medical College, 1983
  • Internship: MGM Hospital, 1983
  • Fellowship: Miami Children's Hospital, 1992