REAL-WORLD EFFECTIVENESS AND SAFETY OF INTERFERON-FREE DAAS FOR 14,676 HEPATITIS C (CHC) PATIENTS WITH GENOTYPES 1, 2, 3, 4 AND 6: A MULTINATIONAL STUDY Ji, F., Ogawa, E., Huang, C., Toyoda, H., Wong, Y., Iio, E., Jun, D., Liu, L., Uojima, H., Nozaki, A., Chuma, M., Tseng, C., Hsu, Y., Atsukawa, M., Haga, H., Enomoto, M., Tamori, A., Trinh, H. N., Landis, C., Lee, D., Watanabe, T., Takahashi, H., Abe, H., Yokohama, K., Asai, A., Eguchi, Y., Li, J., Wang, X., Li, J., Liu, J., Jing, L., Preda, C., Lam, C., Huang, R., Ye, Q., Pan, H., Zhang, J., Cai, D., Wang, Q., Huang, D., Wong, G. H., Li, J., Kato, M., Shimoda, S., Furusyo, N., Nakamuta, M., Nomura, H., Kajiwara, E., Yoon, E., Ahn, S., Azuma, K., Dohmen, K., Jung, J., Song, D., Kawano, A., Koyanagi, T., Ooho, A., Satoh, T., Takahashi, K., Yeh, M., Tsai, P., Yasuda, S., Dang, S., Li, Z., Okubo, T., Itokawa, N., Fukunishi, S., Jun, M., Ishikawa, T., Takaguchi, K., Senoh, T., Zhang, M., Zhao, C., Tran, S., Maeda, M., Chuang, W., Huang, J., Dai, C., Cheung, R. C., Buti, M., Niu, J., Xie, W., Ren, H., Lim, S., Wu, C., Yuen, M., Shang, J., Zhu, Q., Ueno, Y., Tanaka, Y., Hayashi, J., Yu, M., Nguyen, M. H. WILEY. 2021: 579A-581A

View details for Web of Science ID 000707188003019