The Future of Sleep Medicine SLEEP Strollo, P. J., Badr, M., Coppola, M. P., Fleishman, S. A., Jacobowitz, O., Kushida, C. A. 2011; 34 (12): 1613–19

View details for DOI 10.5665/sleep.1410

View details for Web of Science ID 000297689800001

View details for PubMedID 22131593

View details for PubMedCentralID PMC3208833