TENOFOVIR VERSUS ENTECAVIR FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA PREVENTION IN AN INTERNATIONAL CONSORTIUM OF CHRONIC HEPATITIS B Hsu, Y., Wong, G., Chen, C., Peng, C., Yeh, M., Cheung, K., Toyoda, H., Huang, C., Trinh, H. N., Xie, Q., Enomoto, M., Liu, L., Yasuda, S., Tanaka, Y., Kozuka, R., Tsai, P., Huang, Y., Wong, C., Huang, R., Jang, T., Hoang, J., Yang, H., Li, J., Lee, D., Takahashi, H., Zhang, J., Ogawa, E., Zhao, C., Liu, C., Furusyo, N., Eguchi, Y., Wong, C., Wu, C., Kumada, T., Yuen, M., Yu, M., Nguyen, M. H. WILEY. 2019: 290A–291A

View details for Web of Science ID 000488653501025